Otwórz
konto

z kartą

odbierz 100 zł na zakupy w H&M
a za aktywne korzystanie
dostaniesz jeszcze do 250 zł

Promocja „Mikołajki z bankiem” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o. – trwa do osiągnięcia 500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 8.12.2019

Zaloguj się, aby podać dane

niezbędne do przekazania nagrody

Nagrody

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i weź udział w Promocji „Mikołajki z bankiem”.
Możesz otrzymać 100 zł do wydania na zakupy w sieci sklepów H&M oraz do 250 zł na konto!

350 zł

Promocja „Mikołajki z bankiem” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o

Regulamin promocji „Mikołajki z bankiem”

Co trzeba zrobić,

żeby wziąć udział w promocji „Mikołajki z bankiem” i otrzymać 100 zł do wydania na zakupy w sieci sklepów H&M oraz do 250 zł na konto?

ikona rejestracji w promocji

Zarejestruj się w promocji1

Złóż wniosek o otwarcie Konta z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej, za pomocą Linka promocyjnego do 8.12.2019 r.

ikona rejestracji w promocji

Załóż konto

Zawrzyj Umowę ramową w zakresie konta wraz z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej do 20.12.2019 r.
Pamiętaj o nadaniu PIN’u do Karty!

Już za otwarcie Konta Osobistego Otwartego na Ciebie, otrzymasz kod o wartości 100 zł do wydania na zakupy w sieci sklepów H&M!

ikona pierwszego etapu

ETAP 1

(styczeń 2020 r.)

Za wykonanie Transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 250 zł, otrzymasz 100 zł.

Wypłata nagrody w lutym 2020 r.

100 zł

ikona drugiego etapu

ETAP 2

(luty 2020 r.)

Wykonując min. 5 Transakcji bezgotówkowych oraz wykazując Wpływy min. 1000 zł, otrzymasz 150 zł.

Wypłata nagrody w marcu 2020 r.

150 zł

1Rejestracji w promocji „Mikołajki z bankiem” można dokonać od dnia 6.12.2019 r. do osiągnięcia 500 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 8.12.2019 r.

Sprawdź Regulamin

Uczestnikiem Promocji „Mikołajki z bankiem” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie 9 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji

Jak wygląda proces otwierania rachunku?

Aby bezpiecznie otworzyć rachunek, Bank będzie musiał potwierdzić Twoją tożsamość na podstawie dowodu osobistego.

ikona rejestracji w promocji

Wypełnij wniosek

Do wypełnienia wniosku będzie Ci potrzebny dowód osobisty.

W 3 prostych krokach Bank poprosi Cię o uzupełnienie niezbędnych danych.

ikona rejestracji w promocji

Podpisz umowę

Umowę podpiszesz za pomocą unikalnego kodu SMS w systemie partnera Banku – Autenti. Login do bankowości internetowej znajdziesz na umowie o Konto Osobiste oraz w mailu, po aktywacji rachunku.

ikona rejestracji w promocji

Wizyta
kuriera

Przyjedzie do Ciebie kurier, który potwierdzi Twoją tożsamość oraz wyda Kartę do Konta Osobistego Banku BNP Paribas.

ikona rejestracji w promocji

Korzystaj aktywnie

Aktywuj kartę i zaloguj się do bankowości internetowej Banku BNP Paribas.

Zapoznaj się

z najczęściej zadawanymi pytaniami:

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otwarcie rachunku w Promocji „Mikołajki z bankiem”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Nie, aby otrzymać nagrodę konieczne jest zarejestrowanie się na stronie mikolajkizbankiem.bnpparibasplus.pl, otwarcie rachunku korzystając z otrzymanego linku promocyjnego i spełnienie wszystkich warunków opisanych w Regulaminie promocji „Mikołajki z bankiem”.

Napisz do Organizatora Promocji „Mikołajki z bankiem”: mikolajkizbankiem@bnpparibasplus.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

ikona rejestracji w promocji

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia Promocji „Mikołajki z bankiem” czynna jest w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Mikołajki z Bankiem" jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator"). Adres e-mail: mikolajkizbankiem@bnpparibasplus.pl. Informacje o promocji „Mikołajki z Bankiem", w tym jej Regulamin, dostępne na stronie mikolajkizbankiem.bnpparibasplus.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Mikołajki z Bankiem" trwa do osiągnięcia 500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 8.12.2019 r.

Nagrodami w promocji są e-karta upominkowa w postaci kodu do wykorzystania na zakupy w sieci sklepów H&M na terenie Polski oraz na http://www2.hm.com/pl o wartości 100 zł („Kod H&M") w terminie nie dłuższym niż do dnia 01.02.2020 r. na zasadach określonych w regulaminie korzystania z e-kart upominkowych dostępnym na https://www2.hm.com/pl_pl/customer-service/gift-card/terms---conditions.html, nagroda pieniężna w wysokości 100 zł („Druga Nagroda"), nagroda pieniężna w wysokości 150 zł („Trzecia Nagroda").

Otrzymanie Kodu H&M o wartości 100 zł w ramach Promocji „Mikołajki z Bankiem" („Promocja") wymaga spełnienia łącznie następujących warunków przez uczestnika Promocji:

(i) zgłoszenie w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie mikolajkizbankiem.bnpparibasplus.pl, w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 6.12.2019 r. do osiągnięcia liczby 500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 8.12.2019 r., a następnie

(ii) w terminie od dnia 6.12.2019 r. do 8.12.2019 r. złożenie wniosku o zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank") Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa") w zakresie indywidualnego Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą „Karta Otwarta na Dzisiaj" albo „Karta Otwarta na Świat" albo „Karta Otwarta na eŚwiat" oraz dostępem do bankowości elektronicznej („Konto Osobiste") w sposób określony w Regulaminie promocji „Mikołajki z Bankiem" („Regulamin Promocji") oraz zawarcie Umowy ramowej w zakresie objętym wnioskiem do dnia 20.12.2019 r.

(iii) posiadania Konta Osobistego wraz z „Kartą Otwartą na Dzisiaj" albo „Kartą Otwartą na Świat" albo „Kartą Otwartą na eŚwiat" oraz dostępem do Bankowości elektronicznej na dzień wydania nagrody.

Otrzymanie Drugiej Nagrody o wartości 100 zł, w ramach Promocji „Mikołajki z Bankiem" („Promocja") wymaga spełnienia łącznie następujących warunków przez uczestnika Promocji:

(i) spełnienia warunków do uzyskaniaKodu H&M oraz

(ii) w miesiącu styczniu 2020 r. wykonania Transakcji bezgotówkowej/ych na łączną kwotę min. 250 zł

(iii) posiadania Konta Osobistego wraz z „Kartą Otwartą na Dzisiaj" albo „Kartą Otwartą na Świat" albo „Kartą Otwartą na eŚwiat" oraz dostępem do Bankowości elektronicznej na dzień wydania nagrody.

Otrzymanie Trzeciej Nagrody o wartości 150 zł, w ramach Promocji „Mikołajki z Bankiem" („Promocja") wymaga spełnienia łącznie następujących warunków przez uczestnika Promocji:

(i) spełnienia warunków do uzyskania Drugiej Nagrody

(ii) w miesiącu lutym wykonania min. 5 Transakcji bezgotówkowych

(iii) otrzymania Wpływu/ów na łączną kwotę min. 1000 zł

(iv) posiadania Konta Osobistego wraz z „Kartą Otwartą na Dzisiaj" albo „Kartą Otwartą na Świat" albo „Kartą Otwartą na eŚwiat" oraz dostępem do Bankowości elektronicznej na dzień wydania nagrody.

Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 9 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).

Konto Otwarte na Ciebie (rachunek płatniczy) z kartą debetową „Kartą Otwartą na Dzisiaj" albo „Kartą Otwartą na Świat" albo „Kartą Otwartą na eŚwiat", o którym mowa w Regulaminie promocji „Mikołajki z Bankiem" jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http:// bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).